Urmaker Bjerke huser et svært velrennomert verksted, hvor vi har en rekke kunnskapsrike urmakere. Våre urmakere deltar jevnlig på kurs og holder seg godt oppdatert, samtidig som at vi har tilgang på riktig utstyr og originale deler. Dette gjør at vi kan tilby våre kunder en del servicer som er sjelden vare i Norge. Sveising og polering av store hakk i klokken, er en av dem.

Å få hakk og større skader på klokken sin er ikke uvanlig, men allikevel veldig ergerlig. Mindre riper kan poleres vekk, mens større skader og sår på kassen eller lenken kan være svært krevende å få pent igjen. På verkstedet til Urmaker Bjerke finner vi Peter, som er ekspert på polering og sveising. Peter sine kunnskaper og ferdigheter, kombinert med rett verktøy og materialer, gjør at selv dype hakk kan bli pene igjen.

Det er forskjellige faktorer som påvirker om det er mulig å reparere klokken. Det kan være steder på kassen som er vanskelig å komme til med poleringsmaskinen, og utformingen på skadestedet kan være vanskelig å få tilbake til slik det opprinnelig var. Alle de forskjellige merkene bruker også sin egen legering når det gjelder materialet klokken er produsert i. Det vil si at en klokke i gult gull fra et merke, ikke nødvendigvis har samme farge som en klokke i gult gull fra et annet merke. Dette gjør at vi må bruke den spesifikke legeringen til produsenten når vi sveiser en klokke.

Alle diss momentene gjør at det er svært viktig at urmakeren får sett nøye på skaden før de kan gi en vurdering på om det er mulig å reparere klokken. Våre urmakere er svært opptatt av at resultatet skal bli perfekt, og vil derfor vurdere skaden svært nøye. Gjennom mange år i yrket har Peter opparbeidet seg en kunnskap som gjør at en stor del av skadene han får inn kan repareres. Dette er noe vi i Urmaker Bjerke og våre kunder setter stor pris på.

Fremgangsmåten til Peter, etter han har vurdert at klokken kan repareres, starter med sveising. Som nevnt kjøper vi inn materialet direkte fra produsenten av klokken, slik at det ikke blir fargeforskjeller på kassen, og klokken holdes helt original. Etter sveisejobben, poleres skadestedet med en litt grovere skive enn ved vanlig polering, slik at overflaten blir glatt. Deretter brukes en mykere skive til polering, for å få resultatet skinnende og perfekt.

Har du skader eller andre problemer med din klokke? Ta kontakt med en av våre butikker i Oslo eller Bergen for en vurdering av skaden.