Sommeren er snart over og det nærmer seg vinter. Natt til 30. november skal klokken stilles en time tilbake- fra 03.00 til 02.00. Dette betyr slutten på sommertiden og vi går over til den mørkere vintertiden, også kalt normaltid. Overgangen til normaltid skjer alltid siste søndag i oktober og overgangen frem til sommertid skjer siste søndag i mars.

Hvorfor stiller vi klokken mellom sommertid og normaltid?
Historien om sommer- og vintertid går langt tilbake i tid. Faktisk var den første til å foreslå innføringen av sommertid den amerikanske fysikeren Benjamin Franklin. Dette skjedde helt tilbake i 1784, da han i et essay foreslo sommertid for å bedre kunne utnytte de lyse sommermånedene. På den måten ville de redusere energibruken, fordi de kunne utnytte det naturlige sollyset lenger.

Selv om ideen om sommertid kom allerede på 1700-tallet, skulle det ta lang tid før noen faktisk tok den i bruk. Hele 130 år gikk før man under 1. verdenskrig innførte sommertid i noen av de krigførende landene (Tyskland, Frankrike og Storbritannia), og deretter i flere land. Man gikk så bort i fra sommertid i mellomkrigsårene, frem til det ble gjeninnført i en rekke land under 2. verdenskrig.

For oss i Norge har bruken av både normaltid og sommertid kommet og gått. Under første verdenskrig (i 1916) ble sommertid innført i Norge og gjenopptatt under 2. verdenskrig, som i mange andre land. Sommertid ble også praktisert i perioden mellom 1959-1965, men ordningen var sterkt omstridt, og Stortinget vedtok dermed at man skulle fratre sommertid.

I 1981 innførte EU regulering av sommertid. Norge valgte å følge denne praksisen, og fikk med det sommertid innført igjen.

Årets vinterklokke?

Betydning av sommertid og normaltid
Poenget med sommertid er at vi kan utnytte dagslyset bedre. Denne virkningen oppnås naturlig nok ved at man under normaltid står opp om morgenen etter at det har blitt lyst, og legger seg på kvelden etter at det har blitt mørkt. Effekten av dette er varierende, ettersom det nord i landet nesten er mørkt hele døgnet på vinterstid. Det har i senere år kommet et ønske om at man kun skal operere med normaltid, da de fleste ikke opplever en stor positiv betydning av sommertid.
I Norge operer vi med normaltid som GMT+1, det betyr at vi ligger en time foran Greenwich Mean Time, som tar utgangspunkt i byen Greenwich i London.

Med andre ord er det bare å finne årets vinterur å gjøre seg klar for mørkere og kjøligere vinterdager.

Les det nyeste Bjerke Magasinet nå!

I det nyeste Bjerke Magasinet får vi et innblikk i Dennis Hauger sin tilværelse som en av verdens mest spennende talenter innad Formel 1 & 2 sirkuset. Grønne klokker er noe som er meget i vinden, enten om det gjelder selve produksjonen eller designet. Interessen rundt Vintage klokker har virkelig tatt Norge med storm. Hva bærer de mest Kjente menneskene i verden? Urmaker Thomas Bjørnstad geleider oss igjennom Lommeurene sin fantastiske verden. Les Bjerke Magasinet nå!