PERSONVERNERKLÆRING FOR URMAKER BJERKE AS

Ditt personvern er viktig for Urmaker Bjerke AS, og vi er opptatt av å verne om personopplysningenes integritet, tilgjengelighet og konfidensialitet. All behandling av personopplysninger i Urmaker Bjerke skal følge det til enhver tid gjeldende personvernregelverket.

Denne personvernerklæringen gir utfyllende opplysninger om hvilke personopplysninger som samles inn, hvordan opplysningene samles inn og hvilke rettigheter du har dersom personopplysninger om deg er registrert hos oss.

Daglig leder i Urmaker Bjerke er hovedansvarlig for behandlingen av personopplysningene som utføres av Urmaker Bjerke.

Vår behandling av personopplysninger

Vi samler inn og bruker følgende data i forbindelse med kjøp og service på våre produkter

 • Fornavn og etternavn
 • Personnummer (ved kredittsalg)
 • Postadresse/gatenavn
 • Postnummer, -sted og land
 • E-postadresse
 • Mobilnummer
 • Kjøpshistorikk
 • IP-adresse ved besøk på våre hjemmesider
 • Interesseområder innen våre klokker og smykker

Vi oppbevarer din kjøpshistorikk for å kunne løse reklamasjons- og angrerettssaker, for å oppfylle regnskapslover samt for din historiske oversikt.

Kortnummer – debet/kredit og personnummer oppgitt i forbindelse med kjøp av varer og tjenester i butikkene lagres ikke av oss. Dette er informasjon som oppgis direkte til Nets og betalingstilbyderne som til enhver tid er tilgjengelig gjennom Nets’ betalingsportal.

Hvor lenge lagrer vi personopplysningene dine?

Vi vil oppbevare personopplysningene så lenge det er nødvendig for å ivareta kundeforholdet. Og/eller for å oppfylle lovpålagte plikter i henhold til følge regnskapsloven.

Så lenge det ikke er i konflikt med lover og plikter vi må forholde oss til, vil vi slette eller endre personopplysningene dine dersom du fremsetter et ønske om det.

Får andre tilgang til dine personopplysninger?

Vi deler dine personopplysninger med enkelte tredjepartsleverandører.

 • Cresco dersom du ønsker å benytte deg av denne betalingsløsningen
 • Retail X og Maze for undersøkelser om kundeopplevelse
 • DataPro for utvikling og vedlikehold av POS og ERP løsning
 • IKT-Partner24 for oppbevaring og vedlikehold av servere, datalinjer og hardware
 • Lindorf ved inkassosaker
 • Bulk SMS for SMS utsendelse
 • Apsis for mailutsendelse
 • Woo Commerce ved kjøp i vår nettbutikk
 • Link Mobility for oppslag mot telefonkatalogdatabase

Bruk av databehandlere

Urmaker Bjerke inngår databehandleravtale med alle virksomheter som behandler personopplysninger på vegne av oss. Våre databehandlere kan ikke behandle dine personopplysninger på annen måte enn slik som er avtalt med oss og beskrevet i denne personvernerklæringen.

Hvor lagres dine personopplysninger?

Personopplysninger som behandles av Urmaker Bjerke lagres på servere i Norge. Vi overfører ikke personopplysninger til land utenfor EU/EØS. Vi vil i noen tilfeller overføre personopplysninger ut av Norge, gjennom plassering av server eller supportpersonell. I slike tilfeller vil overføringen være regulert av egne databehandleravtaler som inneholder EUs standardklausuler.

Rettigheter

Du har rett til innsyn i, korrigering eller sletting av personopplysninger eller begrensning av behandlingen som gjelder deg selv, eller til å protestere mot behandlingen samt rett til dataportabilitet.

Videre kan du til enhver tid trekke tilbake eventuelle samtykker til behandling av dine personopplysninger.

Dersom du mener at vi behandler personopplysninger i strid med lovverket ønsker vi at du tar kontakt med oss (post@urmakerbjerke.no).

Du har også mulighet til å klage til Datatilsynet (post@datatilsynet.no).

 

Personvern Rolex

Vilkår og betingelser:
Mens du navigerer på Rolex-delen av nettstedet vårt, vil du samhandle med et innebygd nettsted fra www.rolex.com. I slike tilfeller er vilkår for bruk, personvernerklæring og informasjonskapsler om policy fra www.rolex.com utelukkende gjeldende.

Informasjonskapsler:
Mens du navigerer på Rolex-delen av nettstedet vårt, vil du samhandle med et innebygd nettsted fra www.rolex.com. I slike tilfeller er vilkår for bruk, personvernerklæring og informasjonskapsler om policy fra www.rolex.com utelukkende gjeldende.

Personvernregler:
Mens du navigerer på Rolex-delen av nettstedet vårt, vil du samhandle med et innebygd nettsted fra www.rolex.com. I slike tilfeller er vilkår for bruk, personvernerklæring og informasjonskapsler om policy fra www.rolex.com utelukkende gjeldende.

Les personvernreglene som styrer måten Rolex vil håndtere personlig informasjon du oppgir.

Lenker og tredjeparts nettsteder

Rolex er ikke ansvarlig for innholdet på noe nettsted som er knyttet til eller fra nettstedet. Kobling til et annet nettsted er helt på brukerens egen risiko. Mens Rolex kan gi lenker på nettstedet til andre nettsteder, er inkluderingen av slike lenker kun for brukerens bekvemmelighet. Rolex gir ingen erklæringer og fraskriver seg alle garantier, uttrykkelige og underforståtte, med hensyn til nøyaktighet, gyldighet, egnethet, lovlighet eller på annen måte for materiale eller informasjon på slike nettsteder.

Revisjoner

Rolex kan når som helst revidere vilkårene og betingelsene i vilkårene for bruk ved å oppdatere dette innlegget. Du godtar alle revisjoner og bør med jevne mellomrom besøke denne siden for å gjennomgå gjeldende vilkår og betingelser som gjelder din bruk av nettstedet.

Jurisdiksjon

Enhver tvist om innholdet eller bruken av nettstedet skal styres av de materielle lovene i Sveits, og jurisdiksjonen og verneting for en slik handling skal gis utelukkende for de vanlige domstolene i Genève.

Denne bruksavtalen ble sist oppdatert juli 2018.