Det første urmakerne hos Urmaker Bjerke gjør er å identifisere klokken. Alle klokker har et unikt serienummer slik at urmakerne kan se historien og ikke minst registrere det som gjøres på service. For å få en oversikt over hva som må gjøres for å få uret i god stand foretar urmakerne en visuell undersøkelse. Kosmetiske feil på klokken vurderes, lokket bak på urkassen åpnes slik at tilstanden på urverket kan bedømmes. Når denne innledende undersøkelsen er gjort vil du som kunde få et pristilbud.

Resten av prosessen foregår i en helt bestemt rekkefølge.

1. Demontering

Lenken fjernes, urkassen åpnes og selve urverket tas ut og demonteres. Urmakerne kan allerede her finne feil eller slitasjeskader på deler, men ofte oppdages ikke skadene før delene er renset.

2. Rensing

De enkelte delene av urverket renses i en spesialmaskin. Selve rensingen er en avansert prosess i fire steg som omfatter ultralyd og tre forskjellige rensevæsker. Urmakerne undersøker nå hver eneste del, og identifiserer hvilke som må byttes ut.

3. Montering

Urverket settes nå sammen, og hver enkelt funksjonelle del av urverket blir smurt med spesialsmurning. Det benyttes 4 forskjellige oljer, og i et gjennomsnittlig mekanisk ur er det rundt 50 punkter som trenger smurning for å hindre friksjon og slitasje. I denne delen av prosessen blir det også søkt etter uregelmessigheter og feil som må rettes.

 

4. Kalibrering

Det er vanlig å gjøre flere tester og justeringer. Presisjonen testes over flere dager og eventuelle feil og uregelmessigheter utbedres.

 

5. Polering

Her blir lenke og urkasse rengjort og polert. Skader, riper og merker utbedres og eventuelle deler skiftes.

6. Caseing

Klokken monteres sammen, urverket settes på plass i kassen og alle pakninger blir skiftet. Det blir foretatt en endelig test på nøyaktighet.

 

7. Trykktest

Klokken blir testet i et trykkluftkammer, og ved eventuelle lekkasjer blir urverket tatt ut og klokken testet i vann for å avdekke lekkasjen uten å skade urverket.

8. Kvalitetskontroll

Avslutningsvis blir klokken testet i en simulator som etterligner bevegelsesmønsteret til oss mennesker. Gangreserve og nøyaktighet testes etter krav som er spesifisert fra fabrikantene. Hvis det avdekkes feil vil klokken igjen bli demontert, men det hører med til sjeldenhetene. Klokken er nå klar til å tikke i minst 5 år, og Urmaker Bjerke gir 24 måneders garanti ved en full overhaling.